Nasze kompetencje:

 • Kompostowanie w bioreaktorach odpadów typu „bio”
 • Biostabilizacja odpadów komunalnych w bioreaktorach
 • Biosuszenie odpadów
 • Kompostownie pryzmowe
 • Przerzucarki pryzm kompostowych
 • Rozdrabniarki wolnoobrotowe do odpadów zmieszanych
 • Rozdrabniarki wolnoobrotowe do odpadów zielonych
 • Rozdrabniarki szybkoobrotowe odpadów drzewnych i biomasy
 • Mobilne dwu- i trójfrakcyjne sita bębnowe dla odpadów komunalnych i biomasy
 • Urządzenia peryferyjne dla instalacji zakładów zagospodarowania odpadów MBP
 • Linie do produkcji paliwa alternatywnego
 • Energetyczne wykorzystanie odpadów
 • Logistyka odpadów komunalnych
 • Stacje przeładunkowe dla odpadów
 • Zakłady mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

 

Ponadto:

 • Edukujemy i szkolimy
 • Wspieramy zrównoważony rozwój
 • Współpracujemy z samorządami
 • Pomagamy przy doborze ekologicznych technologii
 • Analizujemy zastosowane technologie w procesach kompostowania i stabilizacji tlenowej
 • Pomagamy przy realizacjach inwestycji

TWT-500-Windrow-Turner-ENG-4

05