opis

Sito bębnowe z tej serii jest nowoczesnym urządzeniem, przeznaczonym do przesiewania różnego rodzaju biomasy i odpadów: od odpadów zielonych poczynając, przez zmieszane odpady komunalne, na stabilizacie kończąc. Urządzenie oferowane jest w dwóch wersjach: dwufrakcyjnej (TTS 520) oraz trójfrakcyjnej (TTS 520-3).

01

Sito wykonane jest na podwoziu dwuosiowym, umożliwiającym transport z szybkością do 80 km/h.

TTS 520 oraz TTS 520-3 dzięki możliwości wielostronnego zastosowania oferuje dużą elastyczność i efektywność pracy. Bez względu na to, jakiego rodzaju będzie przesiewany materiał, tzn. lekki jak np. kompost lub kora drzewna, czy też materiał trudny, wymagający dojrzałej techniki, np. przy przesiewaniu zmieszanego odpadu komunalnego, skażonej ziemi lub przy wykonywaniu codziennych prac na zlecenie, sito musi osiągać zakładane wydajności i parametry. Materiały i komponenty zastosowane do wykonania sita w pełni odpowiadają technicznym parametrom dla tego typu urządzenia. Warto podkreślić, że sito posiada bardzo stabilną i trwałą konstrukcję nośną.

02

Wydajność przesiewania i oczyszczania uzależniona jest od sposobu załadunku przesiewanego materiału, jego rodzaju i wielkości zastosowanych do przesiewania oczek i może wynosić nawet do 160 m3/h.

Sito nadaje się do przesiewania m.in. takich materiałów jak:

– odpady komunalne zmieszane i pozostałe,

– kompost / stabilizat,

– kora drzewna,

– rozdrobniony materiał strukturalny,

– rozdrobnione karpiny,

– piasek / żwir,

– ziemia z wykopów / skażona ziemia,

– rozdrobniony gruz budowlany.

03

Załadowanie bębna sita odbywa się przy pomocy przenośnika, ułożonego w pojemnym zasobniku, który może być zasypywany ładowarką kołową lub przenośnikiem, np. bezpośrednio z rozdrabniacza. Nad zasobnikiem może być opcjonalnie zamontowana kratownica, której zadaniem jest wyłapanie elementów zakłóceniowych (np. kamieni, gruzu), które mogłyby uszkodzić urządzenie.

Na bębnie sita można zamontować noże służące do rozrywania worków foliowych z odpadami. Rozwiązanie to znacznie podwyższa efektywność przesiewania odpadów komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych, „uwięzionych” w workach.

04

Bęben sita nie posiada ślimaka w swoim wnętrzu. Takie rozwiązanie daje operatorowi możliwość optymalnej, bezstopniowej regulacji prędkości i efektywności przesiewania, bez narzuconej szybkości przesuwu materiału przez ślimak. Operator reguluje te parametry poprzez nastawy prędkości obrotów bębna i kąta jego nachylenia.

Przenośniki boczny oraz główny sita TTS 520 oferowane są w długościach 3500 mm lub 5000 mm.

05

Trójfrakcyjny model TTS 520-3 posiada dodatkowy przenośnik wysypowy od strony dyszla, służący do odbioru przesianej frakcji zgrubnej, która odsiewana jest jako pierwsza w obszarze bunkra zasypowego przez platformę sita gwiazdowego.

W modelu TTS 520-3 platforma sita gwiazdowego umieszczona jest bezpośrednio nad przenośnikiem podającym materiał do bębna. Frakcja podsitowa z sita gwiazdowego kierowana jest do bębna sita i tam rozdzielana jest na dwie frakcje, a frakcja zgrubna wysypywana jest po stronie przeciwnej.

06

Trójfrakcyjne sito TTS 520-3 ma szerokie zastosowanie przy produkcji biomasy, doczyszczania odpadów komunalnych oraz odpadów drzewnych i w tych obszarach zastosowania cieszy się dużą popularnością.

Sita TTS 520 i TTS 520-3 napędzane są niezawodnymi silnikami wysokoprężnymi firmy John Deer.

07

TTS-520-TTS-520-3-Drum-Screen-ENG-24