opis

TDS 820 jest agresywnym rozdrabniaczem wolnoobrotowym, przeznaczonym do rozdrabniania odpadów komunalnych i przemysłowych, karpin i pni drzew oraz odpadów drewnopodobnych i wielkogabarytowych.

Specjalna konstrukcja wału oraz umieszczone na nim zęby, jak również zabezpieczenie przeciążeniowe na wale optymalizują proces cięcia, rozrywania i rozdrabniania przetwarzanego materiału. Zainstalowane programy rozdrabniania pomagają użytkownikowi skonfigurować maszynę do specyficznych wymagań pracy, stopnia rozdrobnienia i maksymalizacji wydajności.

02

Rozdrabniacz wyposażony jest w dwa wały rozdrabniające o długości 2 m każdy, z umocowanymi na nich narzędziami rozdrabniającymi. Pod komorą rozdrabniającą znajduje się szeroki przenośnik zbierający, a za nim – szeroki przenośnik wyrzutowy. Każdy z nich może pracować z prędkością przesuwu do 130 m/min, co uniemożliwia blokowanie się materiału i zapewnia jego sprawny wysyp na zewnątrz, bez zapychania się systemu.

Podwozie gąsienicowe pozwala na pracę urządzenia w trudnych warunkach podłożowych oraz na swobodne przemieszczanie się maszyny w strefie roboczej.

01

TDS 820, w zależności od regionu i norm emisyjnych na nim obowiązujących, może być wyposażony w trzy rodzaje silników firmy Scania: Scania DC13330kw (440HP) Tier 4 final dla US i EU, Scania DC13 371kw (497HP) constant speed dla EU oraz Scania DC13 331kw (440HP) Tier 2 dla RoW.

W maszynach TEREX stosowane są czytelne, intuicyjne kolorowe panele sterujące rozdrabniaczem, zapewniające sprawność i bezpieczeństwo obsługi podczas pracy.

03

Firma TEREX dba o środowisko naturalne człowieka oraz o walory użytkowe produkowanych maszyn, dlatego wprowadziła w życie program TEEvolution by Terex® Environmental Equipment, polegający na uzyskaniu wyższych osiągnięć technicznych urządzeń oraz ich wydajności, przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji hałasu. Wszystko to przeprowadzono w taki sposób, aby urządzenia mogły skuteczniej spełniać swoje funkcje użytkowe.