opis

Mobilny szybkoobrotowy hybrydowy rozdrabniacz nożowy firmy TEREX Environmental Equipment jest światową nowością. Jest maszyną idealną do rozdrabinania każdego materiału drzewnego, począwszy od wysokojakościowych pni drzewnych, aż do nieprzetworzonych korzeni. Bez problemu poradzi sobie nawet z materiałem, który do tej pory rozdrabniany był w urządzeniach wolnoobrotowych, a później obrabiany w sitach trójfrakcyjnych.

Urządzenie stanowi rewolucyjną koncepcję i zabezpiecza Inwestora na przyszłość, ponieważ może być ono wykorzystywane przy zmiennych materiałach wejściowych oraz dla różnych potrzeb, w zakresie jakości materiału wyjściowego.

01

Mobilny rozdrabniacz hybrydowy jest kompletnym systemem, który seryjnie jest wyposażony w dwa rodzaje rotorów bębnowych, które mogą zostać wymienione w ciągu kilku godzin.

Pierwszy z nich to wysokowydajny wirnik typu LogChipper® (LC) do obróbki pni drzew lub drewna odpadowego pozbawionego elementów stalowych.

02

Drugi to innowacyjny wirnik typu RootChipper® (RC), dedykowany obróbce korzeni i każdego materiału drzewnego, do przetwarzania którego do tej pory wykorzystywano rozdrabniacze wolnoobrotowe i trójfrakcyjne sita.

Inteligentna kombinacja zastosowanej techniki nożowej, wyrzutu materiału i bezpośredniego napędu z dużą masą bezwładnościową pozwala na oszczędności w zużyciu paliwa, przy zachowaniu dużej wydajności.

Wewnętrzne sita separacyjne o uziarnieniu od 30 do 125 mm mogą być sprawnie wymieniane, bez użycia narzędzi.

03

Pracę przy maszynie ułatwia samowyjaśniający i intuicyjny panel sterujący.

Rozdrabniacz z wirnikiem LogChipper® może przyjąć pnie drzewne z drzew twardych i miękkich o średnicy do 90 cm, ale również inny materiał drzewny, który pozbawiony jest elementów metalowych. Noże na wirniku typu LogChipper® tną praktycznie bezodpadowo materiał na regularne płatki. Wydajność maszyny może wynosić do 300 m3 na godzinę.

Rozdrabniacz wyposażony w wirnik RootChipper®, który przeznaczony jest do rozdrabniania korzeni drzew, pozostałości pokorzennych, gałęzi i ścinek drzewnych, jak również pni drzew miękkich o średnicy do 80 cm oraz wiązek gałęzi drzewnych i drewna odpadowego z małym udziałem metalu, rozdrabnia materiał na podłużne kawałki z wydajnością do 250 m3 na godzinę.

04

Rozdrabniacz posiada automatyczne rozpoznanie materiałów zakłóceniowych, co chroni wirnik przed ewentualnymi uszkodzeniami i zabezpiecza ciągłość pracy urządzenia.

Wymiana bębna LogChipper® na RootChipper® jest bezproblemowa i trwa do kilku godzin, co zapewnia tym samym dużą elastyczność zastosowania urządzenia przy zmiennych potrzebach produkcyjnych.