opis

Typoszereg przerzucarek pryzm kompostowych TWT 500 przeznaczony jest do obróbki pryzm trapezowych oraz taflowych, które mogą znajdować się na terenie otwartym, pod wiatami lub w halach kompostowych. TWT 500 jest synonimem doskonałego jakościowo kompostu i dobrze przetworzonego stabilizatu.
Przerzucarki z tego typoszeregu zapewniają właściwą obróbkę materiału, niezależnie od wybranej formy geometrycznej pryzmy. Charakterystyczne umieszczenie narzędzi przerzucających umożliwia znaczną oszczędność miejsca, a co za tym idzie – możliwość minimalizacji powierzchni placów kompostowych i redukcję związanych z tym kosztów inwestycyjnych.
Dzięki frontalnemu frezowaniu pryzmy możliwe jest ścisłe ułożenie pryzmy przy pryzmie lub ułożenie ich w taki sposób, że pryzmy nakładają się na siebie. Mogą się one nakładać na siebie nawet na przestrzeni 1 m, co pozwala na bardzo dużą oszczędność miejsca na placu kompostowym.

TWT-500-Windrow-Turner-ENG-2
Przerzucarki TWT 500 mogą być wyposażone we frezy o szerokości 4 lub 5 m. W obu przypadkach przerzucane mogą być pryzmy o wysokości do 2,8 m. Dzięki formowaniu pryzm trapezowych, przerzucarki te charakteryzują się większym przekrojem pryzmy, niż tradycyjne przerzucarki bramowe o takiej samej szerokości maszyny. Właściwość ta pozwala osiągnąć na takiej samej powierzchni kompostowej przynajmniej 20% większą pojemność użytkową. W razie potrzeby można dodatkowo uprościć i zoptymalizować logistykę prowadzenia procesu kompostowania dzięki zastosowaniu wózka do bocznego układania pryzm.
Powyższe cechy urządzenia pozwalają na:
wydłużenie czasu przetrzymania wsadu kompostowego,
podwyższenie udziału materiału strukturalnego we wsadzie kompostowym,
pokonanie wąskich gardeł w czasie okresu zwiększonej produkcji kompostu,
optymalizacja magazynowania kompostu.
Przerzucarki z tej serii mogą mieć zainstalowane listwy nawadniające pryzmę, umożliwiające nawadnianie materiału bezpośrednio podczas przejazdu maszyny przez pryzmę. Aby było to możliwe, przerzucarka musi być przy pomocy kołowrotu nawadniającego podłączona do – wyposażonego w pompę o podwyższonej wydajności i ciśnieniu roboczym – źródła zasilania wodą.

TWT-500-Windrow-Turner-ENG-3
Kabina operatora wyposażona jest w ergonomiczne rozwiązania dla kierującego: panoramiczne okna, prosty w obsłudze panel sterujący, klimatyzację z filtrem powietrza umożliwiającym pracę w bardzo zapylonych i zaparowanych warunkach. Kierowanie odbywa się przy pomocy joysticka. Maszyna może być obsługiwana również po zmroku, ponieważ wyposażona jest w mocne oświetlenie reflektorowe.
Zastosowane najnowsze osiągnięcia techniki w przerzucarkach pryzm kompostowych typu TWT 500, innowacyjność procesowa przerzucania pryzm, a zarazem funkcjonalny i praktyczny zewnętrzny oraz wewnętrzny design, umożliwiają optymalne zastosowanie kompletnego systemu dla produkcji jakościowych kompostów i efektywnej stabilizacji organicznej frakcji odpadów komunalnych.
W przerzucarkach TWT 500 zastosowano silniki wysokoprężne John Deere oraz uznane systemy hydrauliczne, które napędzają wszystkie elementy ruchome urządzenia. Komora silnika i hydrauliki znajduje się z tyłu maszyny i jest łatwo dostępna dla prac serwisowych.
TWT 500 porusza się na wzmocnionych gąsienicach gumowych, które nie niszczą podłoża i są trwałe w użytkowaniu.