W gospodarce komunalnej rozdrabnianie materiału stosuje się zazwyczaj w fazie wstępnej i finalnej obróbki odpadów.

W fazie wstępnej używane są rozdrabniacze służące do zgrubnego rozdrabniania odpadów, w celu ich lepszej i łatwiejszej obróbki oraz przetwarzania na dalszych etapach procesu. Dobór odpowiedniej maszyny zależy od charakteru i potrzeb instalacji, najczęściej jednak wykorzystywane są rozdrabniacze wolnoobrotowe mobilne lub stacjonarne. Cechują się one tym, że rozdrabniają materiał bez nadmiernego wytwarzania frakcji niepożądanych (np. silnie rozdrobnionych) – i bez zbytniego pylenia. Narzędzia tnące takich rozdrabniarek są trwalsze niż przy rozdrabniaczach szybkoobrotowych, a także odporniejsze na różne materiały zakłóceniowe.

Na końcowym etapie obróbki odpadów rozdrabniacze stosuje się przeważnie do produkcji tzw. paliwa alternatywnego (RDF), kiedy konieczne jest rozdrobnienie wsadu do wielkości ok. 20 – 30 mm.

Z kolei przy obróbce biomasy zazwyczaj wykorzystuje się rozdrabniacze szybkoobrotowe udarowe lub nożowe. Nadają się one do produkcji biomasy przeznaczonej do współspalania, przygotowania wsadu kompostowego oraz materiału strukturalnego, np. do kompostowania osadów ściekowych. Można nimi rozdrabniać pnie, korzenie i gałęzie drzew.

Niemniej jednak w niektórych przypadkach można zastosować rozdrabniacze wolno- i szybkoobrotowe przy podobnych aplikacjach zadaniowych.

Przykładowo, rozdrabniacz wolnoobrotowy TEREX TDS 820, przeznaczony do trudnych i ciężkich aplikacji, jak np. rozdrabnianie opon, odpadów drewnianych, odpadów komunalnych i przemysłowych, z powodzeniem może być również stosowany do przygotowania wsadu kompostowego i materiału strukturalnego.

Podobnie mobilne rozdrabniacze szybkoobrotowe TEREX można w niektórych przypadkach zastosować do wstępnego rozdrabniania odpadów komunalnych.

Służymy pomocą w doborze właściwego urządzenia, dopasowanego do Państwa potrzeb.

r2

r1a