prze3

Dla zapewnienia efektywnego przebiegu procesu kompostowania/biostabilizacji tlenowej (faza pośrednia i końcowa) w pryzmach wymagane jest odpowiednie spulchnienie złoża i jego stosowne nawodnienie.
Przerzucanie pryzm należy wykonywać w regularnych odstępach czasu, które zależne są od faz kompostowania.
Materiał strukturalny, zawarty w złożu, nie ulega zasadniczo zmianom, zmniejsza się natomiast – wraz z upływem czasu – wilgotność złoża, stąd wymagane jest uzupełnianie wody niezbędnej do życia mikroorganizmów, odpowiedzialnych za przebieg kompostowania.
Najlepszym rozwiązaniem nawadniania pryzm kompostowych jest zrzut wody do wnętrza pryzmy podczas przejazdu przez nią przerzucarki. Woda dostaje się wówczas do środka pryzmy, a nie spływa po jej ścianach, tak jak to ma miejsce przy polewaniu pryzm od zewnątrz przy pomocy węża.

Jednak nawodnienie pryzmy to niejedyny cel jej przerzucania. Przede wszystkim chodzi bowiem o to, że podczas przejazdu przerzucarki przez pryzmę następuje rozluźnienie struktury materiału, a tym samym poprawienie warunków tlenowych w złożu kompostowym. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie w pryzmie naturalnego efektu kominowego, który zapewnia stałe przewietrzanie pryzmy w jej wnętrzu. Ze względu na tendencję do zagęszczania się złoża pod własnym ciężarem, przerzucanie należy wykonywać przy zauważalnym obniżeniu się wysokości pryzmy.
W praktyce moment przerzucenia pryzmy określa się na podstawie wyżej wymienionych czynników, tzn. zapotrzebowania na powietrze i na wodę.

Przerzucarki pryzm kompostowych firmy TEREX serii TWT posiadają system frezowania frontalnego pryzmy wraz z jej formowaniem. Najpierw materiał jest zbierany, mieszany i spulchniany przy pomocy wału przerzucającego, a później narzucony na szeroki przenośnik taśmowy, który wyrzuca go za siebie, formując pryzmę o kształcie trapezu. Podczas fazy spulchniania, przy pomocy specjalnych dysz, w przerzucany materiał pod dużym ciśnieniem wtryskiwana jest woda. Jest ona dostarczana do przerzucarki przy pomocy kołowrotu z półelastycznym wężem. Aby nawadnianie było efektywne, należy zainstalować pompę o wydajności ok. 800 l/min oraz ciśnieniu ok. 8-10 bar.