TTS 520 TTS 520-3 Drum Screen ENG-12

Rozdzielenie pochodzącego ze zmieszanego strumienia odpadów materiału pożądanego od niepożądanego, nadającego się do dalszego przetworzenia, lub wydzielenie właściwego produktu końcowego może być realizowane przy pomocy przesiewaczy. Najpopularniejszymi tego typu urządzeniami są sita bębnowe, które można podzielić na stacjonarne i mobilne.

Sita bębnowe występują przeważnie jako przesiewacze dwu- lub trzyfrakcyjne. Nie praktykuje się budowy urządzeń, które mogą rozdzielać materiał na większą liczbę frakcji. Jeżeli jest potrzeba selekcji wielofrakcyjnej, wówczas stosuje się ciągi technologiczne, składające się z kilku urządzeń wyposażonych w bębny przesiewające o różnych średnicach (przekrojach) oczek.

Mobilne sita bębnowe mają szerokie zastosowanie w gospodarce odpadami komunalnymi, przy przesiewaniu odpadu w postaci gruzu budowlanego oraz kruszców, jak również przy produkcji biomasy i kompostu. Ich zaletą jest możliwość wykorzystania w terenie zarówno na małych, jak i dużych przestrzeniach roboczych, szybka wymiana bębnów przesiewających w celu zmiany granulacji odsiewu, łatwa obsługa operatorska, możliwość pracy na terenie własnej firmy oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów trzecich.

Sita bębnowe TEREX występują w różnych wielkościach jako urządzenia dwu- i trzyfrakcyjne, z możliwością regulacji szybkości przesuwania materiału w bębnie. Są to urządzenia wydajne i ekonomiczne, trwałe i niezawodne, produkowane przez doświadczony zakład produkcyjny w Haid w Austrii.