Stabilizacja biodegradowalnych odpadów komunalnych, wydzielonych ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych, wymagana jest przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Zamiarem prawodawcy było zmniejszenie negatywnego oddziaływania aktywnych biologicznie odpadów na środowisko poprzez ich stabilizację, do takiego stopnia, aby aktywność oddechowa mikroorganizmów występujących w złożu odpadów zredukowana została podczas zamkniętej fazy intensywnej do wartości AT4

Ze względu na niejednolitą w horyzoncie czasowym morfologię zmieszanych odpadów komunalnych, z których, zgodnie z rozporządzeniem, wydziela się strumień poddawany stabilizacji tlenowej, jak również przez wzgląd na różną zawartość substancji organicznej w tychże odpadach, najpewniejszą formą stabilizacji – z punktu widzenia technologicznego – wydaje się być proces tlenowy w zamkniętych bioreaktorach.

TOPOK projektuje i realizuje instalacje stabilizacji tlenowej w bioreaktorach żelbetowych, wyposażonych w nowoczesną infrastrukturę technologiczną, z możliwością zawracania powietrza procesowego do stabilizowanego materiału, z dwustopniowym oczyszczaniem powietrza procesowego przy pomocy płuczki wodnej i filtra biologicznego. Każdy reaktor sterowany jest indywidualnie dedykowanym programem sterującym, przy czym odpowiednio dobierane są parametry pracy w bioreaktorze dla ilości powietrza oraz wody zraszającej pryzmy kompostowe. Dzięki temu w krótkim czasie możliwe jest uzyskanie efektu ustabilizowania odpadów, zgodnie z wymaganiami Ministra Środowiska.

Zapraszamy do współpracy przy nowych projektach oraz w przypadku konieczności modernizacji już istniejących obiektów kompostowni, które powinny zostać dostosowane do obowiązujących norm prawnych.

Pragniemy jednocześnie podkreślić, że nasze instalacje przystosowane są również do kompostowania selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych oraz do kompostowania osadów ściekowych i odpadów zielonych, w celu uzyskania pełnowartościowego kompostu sprzedażnego.

kompostowanie_pryzma