By sprostać wymogom przepisów prawa obowiązujących w kraju i Unii Europejskiej oraz potrzebom regionów gospodarki odpadami komunalnymi wiele spośród obecnie funkcjonujących instalacji do kompostowania i biostabilizacji wymagać będzie w najbliższym czasie modernizacji bądź rozbudowy. Przymierzając się do takich inwestycji warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia fachowców.

My wiemy jak to zrobić i jesteśmy do Waszej dyspozycji. Sprawdźcie nas! Czekamy na kontakt.

03